เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ราสต้าวีซ่าไทย จำกัด 

 

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2542 จากแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนชั้นนำในการนำเข้าสินค้าประเภทใบเจียรใบตัดที่

มีคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้ายี่ห้อ RASTA จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ( Switzerland ) เมื่อนำเข้ามา

แล้วได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีต่อมามีลูกค้าต้องการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับงานเจียรตัดขัดเชื่อมที่มี

คุณภาพดีแต่ในราคาที่ถูกลงเราจีงได้ผลิตและนำเข้า สินค้ายี่ห้อวีซ่า ( NEW.VS ) ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันและราคาถูกลง

ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำชื่อสินค้าทั้งสองแบรนด์มารวมกันเป็นชื่อบริษัทของเรา

 

“บริษัทราสต้าวีซ่าไทยจำกัด"