logo_mts

เอ็ม. ที. เอส. ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2535 ก่อตั้งและดำเนินงานโดย คุณ ธง ก้องกิตติวัฒน์ บริษัทฯ ได้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ค้าชั้นนำระดับต้นๆ ของจังหวัดระยอง จำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ ในราคาที่ถูกและบริการที่เหนือกว่า ให้กับ กลุ่มลูกค้า โรงงาน ผู้รับเหมา รวมไปถึงร้านค้าขายปลีก และส่งโดยทางบริษัทฯ ได้มีการนำเข้าสินค้าต่างๆ จากหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ และอื่นๆ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี ตัวอย่างแบรนด์ที่มีการนำเข้า ได้แก่ Rasta , Magnaflux , Bandit ทางบริษัทฯ ยังได้มีการจัดทำสินค้าหลากหลายชนิดภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ เอง อาทิ New Vs.เพื่อที่จะพัฒนาสักยาภาพ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ในอนาคตทางบริษัทมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่เดิมให้ดึงดูดลูกค้ามากขึ้นและขยายสาขาไปยังจังหวัดอื่นๆ